สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 15. ภูมิร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ในขณะที่โลกกำลังคิดค้นวัคซีน และวิธีการรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ที่ถูกต้อง คือ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคระบาด โควิด-19 อาจทวีความรุนแรงขึ้น และควบคุมได้ยาก อีกทั้งยังต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมในการควบคุมการแพร่ระบาด เพราะผู้ติดเชื้อบางราย ไม่แสดงอาการ ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หรือบางรายมีความเสี่ยงไม่กักตัวเอง ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อในประเทศพุ่งขึ้นระดับหลักร้อยถึงพันคนต่อวันอยู่ในขณะนี้ สิ่งสำคัญที่ทุกคนทำได้ คือ การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเรานั้น ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตรายไม่ให้เข้ามาทำอันตรายต่อร่างกาย การเตรียมร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อต้านการติดเชื้อ ตามหลักการของการแพทย์แผนไทย คือ การทำร่างกายให้สมดุลของธาตุทั้งสี่ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปรับพฤติกรรมของตัวเราเอง
.
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี