มทร.ตะวันออก ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือการพัฒนา Krungthai Dormitory Application

วันที่ 2 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวธัญญรัตน์ จิรพินิจธนโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขตชลบุรี ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนางสาวลัดดาวัลย์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ ผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงไทย สาขาบางพระ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนา Krungthai Dormitory Application บริหารจัดการระบบหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนา Krungthai Dormitory Application สืบเนื่องมาจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTTO Smart University ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
.
จึงได้เสนอความร่วมมือในการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือ Krungthai Dormitory Application เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อำนวยความสะดวกและเพิมช่องทางชำระเงิน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสด ลดปัญหาความผิดพลาดจากการคำนวณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับมาใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน อีกด้วย
.
ปุณณภา เหลื่อมล้ำ มทร.ตะวันออก รายงาน