สถาบันสหสรรพศาสตร์ มทร.อีสาน พัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าเพื่อนับจำนวนผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันสหสรรพศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมทดสอบอุปกรณ์และชุดโปรแกรมตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง แก่เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา โดยมี คุณเผด็จ หริ่งรอ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ เข้าตรวจสอบการใช้งานระบบดังกล่าว
.
อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและดิจิทัล สถาบันสหสรรพศาสตร์ หนึ่งในทีมผู้พัฒนาโปรแกรม เปิดเผยว่า ชุดโปรแกรมตรวจจับใบหน้าฯ ที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นความร่วมมือโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง สถาบันสหสรรพศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าเพื่อใช้ตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง ตามความประสงค์ของเรือนจำกลางคลองไผ่ ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า 4,870 คน และต้องมีการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง 5 รอบต่อวัน สำหรับระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังนี้ ใช้โปรแกรม Python โดยใช้ Face Detection Algorithm ในการเปรียบเทียบหน้าต้นฉบับ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงในการพัฒนาเพื่อตรวจจับใบหน้าของบุคคล โดยโปรแกรมสามารถแยกบุคคลได้อย่างแม่นยำและสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางเรือนจำในการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังในแต่ละวันซึ่งมีจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังจำนวนจำกัด โดยได้มีการส่งมอบอุปกรณ์และชุดโปรแกรมตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ประกาย นาดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนส่งมอบ นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทาง มทร.อีสาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อบริการแก่สังคม
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน