ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I มาตรการคัดกรองผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยใน รพ.สนาม มทร.ธัญบุรี

ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I มาตรการคัดกรองผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยใน รพ.สนาม มทร.ธัญบุรี

ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
ร่วมพูดคุยกับ นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี
ผอ.โรงพยาบาลหนองเสือ และ ผอ.โรงพยาบาลสนาม มทร.ธัญบุรี
ในหัวข้อ มาตรการคัดกรองผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยใน รพ.สนาม มทร.ธัญบุรี
เกาะติดข่าวสาร เท่าทันสถานการณ์ พร้อมวิธีการรับมือ ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 14:00 – 14:30 น. ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี

ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz