ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I มาตรการดูแลบุคลากร นศ. มทร.ธัญบุรี ประชาชน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I มาตรการดูแลบุคลากร นศ. มทร.ธัญบุรี ประชาชน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
ช่วงแรก ร่วมพูดคุยกับ นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ช่วงที่ 2 ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในหัวข้อ มาตรการดูแลบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เกาะติดข่าวสาร เท่าทันสถานการณ์ พร้อมวิธีการรับมือ ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 14:00 – 14:30 น. ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี

ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz