เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนเกี่ยวกับแมว

เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนไทย ฝากปลาย่างไว้กับแมว
// รามเกียรติ์ ตอน เขาพระสุเมรุทรุด
// สำนวนเกี่ยวกับแมว เช่น ตื่นแมว แมวขโมย มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรื่องไหว กลัวจนขี้ขึ้นสมอง เป็นต้น
/ นิทาน ทำไมกุ้งจึงมีขี้บนหัว
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[22 กันยายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ