มุมมองข่าว l สธ.-สายการบินหนุนใช้ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass ขึ้นเครื่องบิน

มุมมองข่าว l สธ.-สายการบินหนุนใช้ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass ขึ้นเครื่องบิน
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 28 กันยายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี