SME CHAMPION l การสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่

SME CHAMPION l การสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่

ช่วง SME TALK พูดคุยกับ โค้ชเดี่ยว คุณธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบนด์)

ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และปิยะพงษ์ เคนทวาย
.
[28 กันยายน 2564]