ฟาร์มสร้างสุข I EP. 1 I ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด

ฟาร์มสร้างสุข I EP. 1 I ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด

ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด ประเทศไทยนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การเข้าถึงการรักษาก็เป็นไปอย่างล่าช้า เราจึงต้องตระหนักถึงการดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อ หรือบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ต่อร่างกาย ซึ่งการใช้สมุนไพรไทยที่อยู่คู่ครัวมานาน

———————-
สร้างนวัตกรรม สู่นวัตกรการเกษตร
ขับเคลื่อนสังคมใช้ชีวิตให้สมดุล กับวิถีชีวิตใหม่
ในรายการ “ฟาร์มสร้างสุข”

นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.
ทาง FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี