เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน ดารา นักแสดง พิธีกร EP.2

เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน ดารา นักแสดง พิธีกร EP.2
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และ คุณท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน ดารา นักแสดง พิธีกร
.
การเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการใช้ความสามารถจากคนทำงานเบื้องหลังจนมาสู้เบื้องหน้า และได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถทางการแสดงที่หลากหลายจนถึงปัจจุบัน
.
ออกอากาศ[ 8 ตุลาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895