มุมมองข่าว l ยา “โมลนูพิราเวียร์” แนวทางใหม่ในการรักษาโควิด-19

มุมมองข่าว l ยา “โมลนูพิราเวียร์” แนวทางใหม่ในการรักษาโควิด-19
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 12 ตุลาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี