SME CHAMPION l การสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้เหมาะกับลักษณะงานต่างๆ

SME CHAMPION l การสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้เหมาะกับลักษณะงานต่างๆ

ช่วง SME TALK พูดคุยกับ โค้ชเดี่ยว คุณธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบนด์)

ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และปิยะพงษ์ เคนทวาย

[12 ตุลาคม 2564]