มทร.ธัญบุรี จัดทีมอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ก่อนเริ่มเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งว่า ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ กำลังจัดกิจกรรมในโครงการ “แนะแนว TIP : ในหัวข้อแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวางแผนการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันเสาร์ของเดือนตุลาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมี 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา 10.00 – 12.00 น. และรอบบ่ายเวลา 14.00 – 16.00 น. สำหรับรุ่นแรกได้เริ่มขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ส่วนรุ่นที่ 2 จัดในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 , รุ่นที่ 3 จัดในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 และรุ่นที่ 4 จัดในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ แต่ละสัปดาห์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี และทีมอาจารย์ในแต่ละคณะจะร่วมให้ความรู้ในหลักสูตรของแต่ละสาขา โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมกับตอบข้อสงสัยในการเรียนอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อสามารถดูตารางการแนะแนวของแต่ละคณะได้ที่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสอบถามได้ที่ 0-2549-3682 และ 0-2549-3024
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน