อพวช. พร้อมเปิดให้บริการ 2 พิพิธภัณฑ์ 1 แหล่งเรียนรู้

RMUT TALK I อพวช. พร้อมเปิดให้บริการ 2 พิพิธภัณฑ์ 1 แหล่งเรียนรู้

สัมภาษณ์ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

อพวช. พร้อมกลับมาเปิดให้บริการ 15 ต.ค. 2564 ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า) และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการเฉพาะ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30-17.00 น. ฟรีค่าบริการเข้าชม ตลอดเดือนตุลาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 2123 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ https://www.nsm.or.th

ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz