TwoToneTalk l #wearวนไป สำหรับใครที่ยังไม่วน

TwoToneTalk l #wearวนไป สำหรับใครที่ยังไม่วน เกิดกระแสการสร้าง #wearวนไป หรือการใส่เสื้อผ้าซ้ำเพื่อลดการบริโภค fast fashion ที่เป็นการสวมใส่เสื้อผ้าตามกระแสและมีราคาจับต้องได้ แต่การสวมใส่สไตล์ fast fashion นี้กลับทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกไปด้วยกระบวนการผลิตที่เต็มไปด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อม จะดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถสวมใส่เสื้อผ้าของเราได้อย่างยาวนานขึ้น เพียงแค่เพิ่มความใส่ใจและสังเกตชนิดของผ้าเพื่อการถนอมที่ถูกวิธี หรือการ mix and match ของเดิมให้เกิดเป็นของใหม่ การพับเก็บเสื้อผ้าให้มองเห็นง่าย การเก็บรักษาอย่างถูกวิธีหรือการซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งาน รวมถึงการหาวิธีจัดการหรือแปลงโฉมเสื้อผ้าที่ไม่สามารถใส่ได้อีกต่อไป
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [23 ตุลาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk