มทร.อีสาน ประชุมร่วมอธิการ 16 มหาวิทยาลัยในเอเชีย แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยหลังวิกฤตโควิด-19

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ธีรวัตน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ เข้าร่วมประชุม 2021 Asian Presidential Summit Forum “Challenges of Future University in the Post COVID-19 Pandemic” จัดโดย National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน โดยมีอธิการบดีจาก 16 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วม ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว อธิการบดี มทร.อีสาน ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสิ่งที่ มทร.อีสาน ได้ดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาด เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ พื้นที่ อาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเป็นจุดพักระหว่างรอการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือบริการประชาชนในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เป็นต้น นอกจากนี้ มทร.อีสาน ได้นำเสนอรูปแบบของการเตรียมพร้อมเป็น University Sandbox ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่างเห็นชอบและให้การชื่นชมในการบริหารจัดการของ มทร.อีสาน ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสานต่อความร่วมมือกันอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน
รายงาน