มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมหารือกับโรงพยาบาลคูเมืองจัดสร้างศูนย์สุขภาพ Wellness center

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมหารือกับ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันฯ หารือเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรสมุนไพร เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพร และการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างศูนย์สุขภาพ Wellness Center ของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนโยบายในการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมให้ได้รับประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
.
ปุณณภา เหลื่อมล้ำ มทร.ตะวันออก รายงาน