มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี 2564 สายสนับสนุน จำนวน 12 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ปี 2564 จำนวน 12 อัตรา ได้แก่
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิปริญญาตรี (5 ปี) อัตราเงินเดือน 20,540 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) เท่านั้น กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2564

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://rmutt.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564” หรือ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. ชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน