TotalSoundMagazine EP86 ความพยายามสร้างมาตรฐานการเล่นดนตรีส่งผลให้ชื่อของเขาเป็นตำนาน เขาคือใคร ?

TotalSoundMagazine EP86 ความพยายามสร้างมาตรฐานการเล่นดนตรีของเขาส่งผลให้เขามีชื่อเสียงถึงสองครั้งและครั้งหลังสุดสร้างตำนานแห่งชื่อเสียงเขาไว้ตลอดกาล เขาคือใคร ?
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [21 พฤศจิกายน 2564] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine