เพลินภาษานานาสาระ l คำศัพท์ภาษาไทยในโซเชียลที่น่าสนใจ ล้วนมีที่มาที่ไปทั้งสิ้น

เพลินภาษานานาสาระ l คำศัพท์ภาษาไทยในโซเชียลที่น่าสนใจ ล้วนมีที่มาที่ไปทั้งสิ้น เช่น อรุ่มเจ๊าะ ต๊าช ปังปุริเย่ สู่ขิต เป็นต้น // คำบางคำในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่น่าสนใจ เช่น กุข่าว
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[24 พฤศจิกายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ