มุมมองข่าว l สธ. สั่งเข้มห้าม 8 ประเทศ ทวีปแอฟริกาเข้าไทย เสี่ยงแพร่ “โอไมครอน”

มุมมองข่าว l สธ. สั่งเข้มห้าม 8 ประเทศ ทวีปแอฟริกาเข้าไทย เสี่ยงแพร่ “โอไมครอน”
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 30 พฤศจิกายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี