ฟาร์มสร้างสุข I EP. 10 I Shop ง่ายๆ สไตล์ New Normal

ฟาร์มสร้างสุข I EP. 10 I Shop ง่ายๆ สไตล์ New Normal
กระแสความนิยมในการปลูกต้นไม้ทำให้ดีมานด์ตลาดต้นไม้สูงขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจต้นไม้เติบโตและเจริญงอกงามได้คือการปรับตัว และโมเดลธุรกิจ เมื่อการใช้ชีวิตแบบ New Normal มีผลต่อการกระตุ้นการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
———————-
สร้างนวัตกรรม สู่นวัตกรการเกษตร
ขับเคลื่อนสังคมใช้ชีวิตให้สมดุล กับวิถีชีวิตใหม่
ในรายการ “ฟาร์มสร้างสุข”
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.
ทาง FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี