มุมมองข่าว l เปิดรางวัล และวิธีลงทะเบียน “แจ้งเบาะแสการกระทำผิด” รับส่วนแบ่ง 50% จาก กทม.

มุมมองข่าว l เปิดรางวัล และวิธีลงทะเบียน “แจ้งเบาะแสการกระทำผิด” รับส่วนแบ่ง 50% จาก กทม.
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 14 ธันวาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี