มุมมองข่าว l บขส.ลดค่าโดยสาร 10% ทุกเส้นทางทุกที่นั่ง เดินทางช่วงปีใหม่ 2565 เช็คเลย

มุมมองข่าว l บขส.ลดค่าโดยสาร 10% ทุกเส้นทางทุกที่นั่ง เดินทางช่วงปีใหม่ 2565 เช็คเลย
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 21 ธันวาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี