5 หนุ่ม สถาปัตย์ฯ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลที่ 3 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ นานาชาติ ระดับนักศึกษา ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน

นักศึกษาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายณัชพล มิ่งขวัญ, นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์, นายปภังกร มรม่วง, นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร และนายธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่นานาชาติ ส่งผลงาน YETTEH BAMBOO FISH TRAP ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2021 Guangdong Hong Kong Macau Great Bay Area -Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction Competition ภายใต้แนวคิด ศิลปะและเทคนิคดั้งเดิม ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมกับหลากหลายหน่วยงานในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การออกแบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวนกว่า 17 ทีม จากประเทศจีน เมืองกวางโจว เมืองปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลงานของทั้ง 17 ทีมได้ถูกสร้างจริงและจัดแสดงอยู่ ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
สิริญญา ณ นคร วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน