All around the world l WHO เตือนยกเลิกงานปีใหม่วันนี้ ดีกว่าเสียใจทีหลัง

All around the world l WHO เตือนยกเลิกงานปีใหม่วันนี้ ดีกว่าเสียใจทีหลัง
.
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และ อาทิตยา ปักกะทานัง
.
ออกอากาศ[ 26 ธันวาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง#Allaroundtheworld #รอบโลก #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #โควิด