Comtoday l ตายแล้วข้อมูลไม่หาย ส่งต่อทายาทรับมรดกดิจิทัล กู้คืนได้ ก่อนถูกลบบัญชีทิ้งถาวร

Comtoday l ตายแล้วข้อมูลไม่หาย ส่งต่อทายาทรับมรดกดิจิทัล กู้คืนได้ ก่อนถูกลบบัญชีทิ้งถาวร
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 27 ธันวาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#Comtoday
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์