มุมมองข่าว l สุดยอดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งปี 2021

มุมมองข่าว l สุดยอดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งปี 2021
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 28 ธันวาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี