TwoToneTalk l พฤติกรรมศาสตร์พาสุข

TwoToneTalk l พฤติกรรมศาสตร์พาสุข
.
ต้อนรับเดือนใหม่ด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมูฟออนจากสิ่งที่เอากลับคืนมาไม่ได้ การคิดถึงสิ่งที่มักจะไม่ได้คิดถึง การคิดต่างเพื่อบรรเทาทุกข์ การค้นหาความหมายของสิ่งที่กำลังทำเพื่อให้เจอความสุข การค้นหา state of flow ให้พบ หรือการเข้าใจว่าสมองของมนุษย์สามารถกำหนดความสุขและอนาคตของเราได้
.
ออกอากาศ [8 มกราคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk