ฟาร์มสร้างสุข I EP. 15 I ไม้ดอกน่าปลูก

ฟาร์มสร้างสุข I EP. 15 I ไม้ดอกน่าปลูก
ต้นไม้แต่ละชนิดนั้นมีลักษณะแตกต่างกัน เรื่องของดินที่ใช้ปลูก พื้นที่ที่ใช้ปลูก แสงและน้ำ รวมไปถึงการดูแลรักษาอื่นๆ ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดนั้นมีความต้องการแตกต่างกัน ผู้ที่อยากปลูกต้นไม้จึงควรศึกษาทำความเข้าใจต้นไม้แต่ละชนิดให้ดีก่อนลงมือปลูก ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่
———————-
สร้างนวัตกรรม สู่นวัตกรการเกษตร
ขับเคลื่อนสังคมใช้ชีวิตให้สมดุล กับวิถีชีวิตใหม่
ในรายการ “ฟาร์มสร้างสุข”
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.

ทาง FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี