SME CHAMPION l มติ ครม. ห้ามนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาในประเทศ และศาลฎีกาตั้งแผนกพิจารณาคดีสินค้าออนไลน์

SME CHAMPION l มติ ครม. ห้ามนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาในประเทศ และศาลฎีกาตั้งแผนกพิจารณาคดีสินค้าออนไลน์

ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย

[14 มกราคม 2565] #SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,