SME CHAMPION l เลือกโมเดลธุรกิจให้เหมาะกับตัวเรา ก่อนเริ่มลงมือทำ

SME CHAMPION l เลือกโมเดลธุรกิจให้เหมาะกับตัวเรา ก่อนเริ่มลงมือทำ

การเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งที่สำคัญคือการศึกษาจากต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ แต่ข้อแนะนำนั่นคือ การอย่าเลียนแบบทั้งหมด ซึ่งผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจอาจจะใช้วิธีการศึกษาดูเป็นแนวทาง พร้อมมองหาเป็นไอเดีย ทั้งนี้ ข้อแนะนำจาก อ.ชานนท์ ระบุว่า ให้เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับตัวเอง แบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ
1. เราต้องรู้ศักยภาพตัวเราเองมีแค่ไหน?
2. เราต้องรู้ข้อจำกัดตัวเราเองว่ามีอะไรบ้าง?
3. เราต้องรู้ว่าตัวเราเองมีความรู้/ความสามารถมากน้อยเพียงใด?

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ อ.ชานนท์​ มหาสิงห์ Director Co-Founder, WCN Food Academy

เวลา 14.20-14.30 น. ติดตามบทวิเคราะห์จาก อ.ชานนท์ มหาสิงห์ ได้ทุกวันศุกร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี ดำเนินรายการโดย และปิยะพงษ์ เคนทวาย

[14 มกราคม 2565] #SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,