TotalSoundMagazine EP94 เพลงนี้ติดชาร์ตดังทั่วโลก แต่เขากลับถูกฟ้องว่าก็อปปี๊เพลงวงอื่นมา

TotalSoundMagazine EP94 การฟังเพลงมากๆหลากหลายแนวเพลง นี่คือสิ่งที่รักดนตรีทั่วโลกทุกชาติทุกภาษาทำกันโดยไม่ต้องกเเันตัวเองเพื่อมานั่งหังเพลงการฟังเพลงมากๆก็ย่อมมีเพลงที่ตัวเองขื่นชอบอย่างแน่นอน
นักดนตรีที่มีชื่อเสียงคนนี้ได้เขียนเพลงอมตะเพลงหนึ่ง และเพลงนี้ติดชาร์ตดังทั่วโลก แต่เขากลับถูกฟ้องว่าก็อปปี๊เพลงวงอื่นมา มาฟังกันว่าเพลงนี้ชื่ออะไร และนักดนตรีคนนี้คือใคร
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [16 มกราคม 2565] 01.00-01.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine