Comtoday l แรงกว่าไวรัส ก็ไวรัลในโซเชี่ยล FakeNews เสพผิด ๆ แชร์แบบผิด ๆ

Comtoday l แรงกว่าไวรัส ก็ไวรัลในโซเชี่ยล FakeNews เสพผิด ๆ แชร์แบบผิด ๆ
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 17 มกราคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#Comtoday
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์