เพลินภาษานานาสาระ l วรรคทองในอิเหนา

เพลินภาษานานาสาระ l วรรคทองในอิเหนา
.
ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง มีที่มาอย่างไร
// วรรคทองในอิเหนา
/ แม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึ่งเชย อย่ามีคู่เลยจะดีกว่า
// แล้วว่า อนิจจาความรัก พึ่งประจักร คือ สายน้ำไหล
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[26 มกราคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ