มุมมองข่าว l ทีมดาราศาสตร์จีน-ต่างชาติร่วมสร้าง ‘แผนที่จักรวาล 3 มิติ’ ขนาดใหญ่ที่สุด

มุมมองข่าว l ทีมดาราศาสตร์จีน-ต่างชาติร่วมสร้าง ‘แผนที่จักรวาล 3 มิติ’ ขนาดใหญ่ที่สุด
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 1 กุมภาพันธ์ 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี