เพลินภาษานานาสาระ l ภาวะเหนื่อยทางอารมณ์

เพลินภาษานานาสาระ l ภาวะเหนื่อยทางอารมณ์
.
คือความเครียดในระดับที่มากเกินไปและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้เรา “รู้สึกว่าไม่สามารถจะจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้” เธอบอกว่า ปัจจัยของความเครียดเกิดจากหลายเรื่องไม่ใช่แค่งานเพียงอย่างเดียว
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ