มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรรัตนโกสินทร์ ปี 2565 เรียนฟรี จำนวน 30 ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 30 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://scholarship.rmutr.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 0-2441-6000 ต่อ 2304 หรือ 0-9098-2544
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต