HealthyTime l นอนไม่พอทำภูมิต้านทานต่ำ เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

HealthyTime l- นอนไม่พอทำภูมิต้านทานต่ำ เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
– แนวทาง Home Isolation สำหรับเด็กติดโควิด-19
– “โรคอ้วน” ประตูสู่โรคร้าย 4 มีนาคม ทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันอ้วนโลก”
.
ดำเนินรายการโดย ภานุมาศ หัฐบูล
.
ออกอากาศ [10 มีนาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง#Healthytime #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895MHz #โควิด19 #covid19 #นอนไม่พอ #HomeIsolation #โรคอ้วน