ที่นี่RMUT l อธิการบดี มทร.ธัญุบรี มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ที่นี่RMUT l- อธิการบดี มทร.ธัญุบรี มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งเสริม ‘นวัตกร’ สร้างนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์
– มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ eisa บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ และ 15 สถาบันอุดมศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP ครั้งที่ 14
– วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 7 เมษายน 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #สาธิตนวัตกรรม #ฟุตบอลอุดมศึกษา #eisa #CHANGUCHAMPIONCUP #เพาะช่าง #นิทรรศการเพาะช่าง