FaceTheFact l การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

FaceTheFact l การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย
.
ผู้สูงวัยจะออกกำลังกายต้องทำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ดังนั้น ก่อนออกกำลังกายควรเข้าใจถึงรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งมี 4 รูปแบบคือ
1. ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
2. ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ
3. ออกกำลังกายเพื่อยืดข้อต่อส่วนต่างๆ
4. ออกกำลังกายเพื่อการทรงตัว
ซึ่งการออกกำลังกายทั้ง 4 รูปแบบนี้ถ้าออกกำลังอย่างเหมาะสมจะทำให้ร่างกายเกิดสมดุล ส่งผลดีต่สุขภาพกายและสุขภาพใจ
ที่มาภาพ https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/exercise-of-the-elderly/page7
ที่มาข้อมูล https://www.ramamahidol.ac.th
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 8 เมษายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย