จิตวิทยากับครูยุ้ย l การให้ ดีต่อใจอย่างไรบ้าง

จิตวิทยากับครูยุ้ย l การให้ ดีต่อใจอย่างไรบ้าง
.
เราควรรู้จักให้มากกว่าเป็นผู้รับ เพราะการให้จะทำให้เราเป็นคนที่รู้จักเสียสละ การให้สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น การให้ความรัก ให้การเอาใจใส่ การให้เวลา การให้รอยยิ้ม คนที่รู้จักให้ จะดีต่อใจ ดังนี้
.
1. มีความสุข อิ่มใจ
2. ใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. รู้จักแบ่งปัน และเสียสละ
4. เราจะเห็นคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง
5. จะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว และนึกถึงผู้อื่น
.
การให้ที่ดี ควรเป็นการให้ที่ไม่คาดหวัง ความสุขของผู้ให้คือรอยยิ้มของผู้รับ
.
ออกอากาศ [ 14 เมษายน 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895