FaceTheFact l เทคโนโลยีในอนาคตสำหรับดูแลผู้สูงอายุ

FaceTheFact l เทคโนโลยีในอนาคตสำหรับดูแลผู้สูงอายุ
.
ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคตที่จะช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ โดยมีอุปกรณ์ต่างๆที่น่าสนใจดังนี้
1. หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ ที่จะทำหน้าที่ช่วยอุ้มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยขึ้นลงจากเตียง หรือช่วยสร้างความบันเทิงดูหนังฟังเพลง รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนการพบแพทย์หรือทานยา
2. เหรียญ QR Code ที่บันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ ให้พกติดตัว ในกรณีที่ออกจากบ้านและเกิดอาการหลงลืมจนกลับบ้านไม่ได้ ข้อมูลจากเหรียญ QR Code ก็จะช่วยให้ผู้พบเห็นมีข้อมูลเพื่อกลับส่งบ้าน
3. เยลลี่ สำหรับผู้มีปัญหาการกลืนอาหาร จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนรวมทั้งยังให้ความรู้สึกของการได้เคี้ยว กลืน ที่เป็นธรรมชาติ
4. เครื่องพยุงตัวเองเวลานั่งชักโครก
5. เข็มกลัดอัจฉริยะเพื่อตรวจจับการลื่นล้ม และมีปุ่มขอความช่วยเหลือ ผ่าน GPS
ภาพจาก https://www.baania.com/article_2915
ข้อมูลจาก https://www.dop.go.th/th/know/15/361
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 6 พฤษภาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย