เพลินภาษานานาสาระ l มะม่วงกับพระพุทธศาสนา

เพลินภาษานานาสาระ l มะม่วงกับพระพุทธศาสนา
.
ต้นมะม่วงในพุทธประวัติ ความเป็นมาของมะม่วงกับพระพุทธศาสนา / ป่ามะม่วงของนางอัมพปาลี / มะม่วงหาว มะนาวโห่
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 11 พฤษภาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ