TwoToneTalk l ลากอม ปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

TwoToneTalk l ลากอม ปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
.
จากการจัดอันดับประเทศที่มีความสุข (World Happiness Report 2021) ประเทศสวีเดนมีคะแนนเป็นอันดับ 7 ด้วยคะแนน 7.363 คะแนนนี้ไม่ได้มาอย่างง่าย ๆ เพราะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น GDP ต่อหัวของประเทศ แรงสนับสนุนทางสังคม อายุขัยเฉลี่ย อิสรภาพในการใช้ชีวิต ความเอื้ออาทร และการคอรัปชั่น รายการในสัปดาห์นี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาดูปรัชญาในการใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบชาวสวีดิช หรือที่เรียกกันว่าปรัชญาแบบลากอม (ลา-กอม) ที่ใช้ชีวิตแบบไม่มากเกิน ไม่น้อยเกินไป พอดีๆ ทั้งในด้านวิถีชีวิต อาหารการกิน การแต่งกาย การใช้ชีวิต และการทำงาน เพื่อให้ชีวิตมีสมดุลมากขึ้น
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [21 พฤษภาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#TwoToneTalk