มทร.ธัญบุรี เตรียมเปิดการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ 2 ก.ค.นี้

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ โดยจะเป็นการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ แต่ยังคงสามารถจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้บางส่วน ในรายวิชาทฤษฎี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ โดยติดตามเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ประสาน ไปยังนักศึกษาให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ คณาจารย์และบุคลากรของ มทร. ธัญบุรีได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็มแล้ว รวมถึงมหาวิทยาลัยยังคงเข้มงวดในเรื่องมาตรการความปลอดภัยตาม ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง รวมถึงมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็น อสม. คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
.
อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ในช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนและมีนักศึกษาติดโควิด-19 มหาวิทยาลัยจะให้การดูแลนักศึกษาที่ป่วย ในรูปแบบ Home Isolation ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ 207 คน โดยมีนักศึกษาเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทยแล้ว 36 คน เป็นนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย อิหร่าน อินเดีย ฝรั่งเศสและจีน
ทั้งนี้ ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 95 คน แต่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มทร.ธัญบุรี มีนโยบายมอบทุนการศึกษาและการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่เดินทางเข้าประเทศ จะทำการเรียนในรูปแบบออนไลน์ แต่ได้กำหนดให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวกลับเข้าเรียนตามปกติปลายเดือนมิถุนายน
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต