Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 16 I การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้

Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 16 I การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้
.
การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์-แหล่งเรียนรู้ เช่น สำหรับพิพิธภัณฑ์คู่กับกรุงเทพฯ คงหนีไม่พ้น “มิวเซียมสยาม” ซึ่งในแต่ละปีของช่วงวันเด็กนั้นก็จะมีนิทรรศการและกิจกรรมดีๆ หมุนเวียนกันไป / หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) Buffalo Village วันและเวลาที่ชีวิตในชนบทได้เปลี่ยนแปลไป ที่อยู่อาศัย การทำเกษตรกรรม มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น
———————-
สาระความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่สไตล์มูเตลู
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกัน
ในรายการ Tips for Trips by ศิลปศาสตร์
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.