FaceTheFact l สัดส่วนอาหารสำหรับผู้สูงวัย

FaceTheFact l สัดส่วนอาหารสำหรับผู้สูงวัย
.
เมื่อเข้าสู่ภาวะสูงวัย ก็ควรใส่ใจการรับประทานอาหารให้มากยิ่งขึ้น เพราะร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยไปตามธรรมชาติ การรับประทานอาหารในแต่ละครั้งจึงควรแบ่งสัดส่วนของอาหารเป็น 2:1:1 กล่าวคือ
.
– ควรรับประทานผักผลไม้ 2 ส่วน เพื่อเป็นการเพิ่มกากใย วิตามิน
– ควรรับประทานโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ 1 ส่วน เนื้อสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยควรเป็น เนื้อปลา เพราะจะเคี้ยวง่ายย่อยง่าย แต่หากจะชอบเนื้อชนิดอื่นๆก็ยังคงรับประทานได้ แต่ไม่ควรมากนัก
– ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว 1 ส่วน
ผู้สูงวัยควรรับประทานอาหารที่หลายหลาย เพื่อทำให้รับสารอาหารครบทุกหมู่ วัตถุดิบที่นำมาทำอาหารต้องสดสะอาด ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก และไม่ควรปรุงอาหารรสจัด
.
ที่มาข้อมูลและภาพ https://www.thaihealth.or.th
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 27 พฤษภาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย