ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์