มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
: : สายวิชาการ
: : สายสนับสนุน

( เปิดรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 )

: : คลิกเพื่อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : :
https://rmutt.thaijobjob.com/